Legislatie internationala

Apasati pe marcajul de la inceputul titlului legii pentru a vizualiza cele mai importante articole din legea respectiva.

Apasati pe link-ul legii pentru a vizualiza documentul pe Portalul Legislativ al Ministerului de Justitie, sau, dupa caz, pe Portalul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

[bg_faq_start]

REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUI din 24 septembrie 2009 privind protectia animalelor in momentul uciderii

[bg_faq_end]

[bg_faq_start]

Circulația necomerciala a animalelor de companie (din decembrie 2014) in Uniunea Europeana

[bg_faq_end]

[bg_faq_start]

REGULAMENTUL (UE) NR. 576/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 iunie 2013
privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003

[bg_faq_end]

[bg_faq_start]

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 577/2013 AL COMISIEI din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulatia necomerciala a cainilor, pisicilor si dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii si tari terte si cerintele referitoare la format, punere in pagina si limba ale declaratiilor care atesta respectarea anumitor conditii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

[bg_faq_end]

[bg_faq_start]

REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2005 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

[bg_faq_end]